Dra. Lisa'diyah Ma'rifataini M.Pd.

Peneliti
NIP 196408201993032001
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda - IV/c
Unit Kerja Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Kepakaran Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan