Drs. Ahsanul Khalikin M.A.

Peneliti
NIP 196608151993031002
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda - IV/c
Unit Kerja Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Kepakaran Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan; Agama dan Masyarakat